2 Haziran 2023 Cuma

Yeteneğin Doğru Kullanımı

 

Yetenek yönetimi için önce yetenekli oyuncuların hangi konumlarda yer alacağını belirlenmesi gerekir. Bu bağlamda yetenekli çalışanların sadece hiyerarşinin üst yerlerinde, yüksek maaşlı mevkilerde değil işletmenin her yerinde yararlı olabilirler. Özellikle yetenekli çalışanların hangi konumlarda çok büyük fark yaratacağını hangi konumlarda ise daha az fark yaratacağını tespit edilmesi gereklidir. Bu yüzden varyasyonu yüksek olan birinci sınıf konumları stratejik, ikinci sınıf konumları destek ve üçüncü sınıf konumları ise fazlalık olarak sınıflandırılabilir. Yeteneği yönetmek için işletme stratejisine uygun sınıflandırma yapılması gerekmektedir. Konumlar belirlendikten sonra çalışanlar sınıflandırılarak birinci sınıf konumlara birinci sınıf oyuncular yerleştirilir. İşletmelerin kısıtlı imkânları ve farklı pozisyonları göz önüne alındığında tüm işletmenin birinci sınıf oyuncular ile doldurulması mantıklı gözükmemektedir.  Birinci sınıf konumlar ve buralara yerleştirilecek birinci sınıf oyuncular bulunduktan sonra değerlendirme kriterleri oluşturularak değerlendirmeye tabi tutulmalıdırlar. Değerlendirme sonuçları geliştirme eğitimleri için bir veri olarak kullanılabilir. Böylece yetenekleri geliştirebiliriz.Bu yetenekler performans, ücretler ile de desteklenmelidir. Bunun dışında devamlılığı sağlamak için birinci sınıf konumlara ileride yerleşecek adaylar belirlenmelidir. Bu dört aşama sayesinde yetenek yönetimi sağlanabilir.          

 


            İşletme stratejisinin belirlenmesi işletmedeki stratejik konumların ortaya çıkarılması açısından kilit rol oynamaktadır. İşletme birebir müşteri odaklı bir strateji mi izleyecek, ürün çeşitliliği ile mi fark sağlayacak ya da araştırma geliştirme faaliyetlerine mi ağırlık verecek? Bu soruların cevabı aynı sektördeki işletmeler için bile çok farklı olabilir. Örneğin bir ilaç şirketi satış temsilcileri ile ilacını tanıtıp satış miktarını arttırma stratejisinde olabilirken başka bir ilaç şirketi pandemiye karşı bir ilaç geliştirme stratejisinde olabilir. Bu iki işletme de aynı sektörde olmasına rağmen stratejileri farklıdır. Belirledikleri stratejiler doğrultusunda da kritik öneme sahip birinci sınıf konumları farklıdır. İlk işletme için satış temsilcileri stratejik öneme sahipken ikinci işletme için araştırma ekibi yöneticileri stratejik öneme sahiptir. Yetenek yönetimi stratejik öneme sahip birinci sınıf konumlara birinci sınıf çalışanların gelmesini hedefler. Bu hedef doğrultusunda aynı sektörde çalışan iki işletmenin yetenekli çalışanları farklı pozisyonlara yerleştirmesi gerekir. Bu açıdan yetenek yönetimi için işletme stratejisi en önemli yol göstericidir. Bu sayede birinci, ikinci ve üçüncü sınıf konumlar tespit edilebilir ve bu konumlara uygun çalışanlar yerleştirilebilir. Sadece stratejik öneme sahip konumlar değil destek konumları olan ikinci sınıf konumlar da yetenek yönetiminde önemlidir. Bir havayolu firmasında en kritik görevlerden biri olan pilotluk ikinci sınıf destek konumunda yer alabilir. Çünkü mükemmel pilot ile iyi pilot arasında işletmeye fark yaratacak bir ayrım yapmak zordur. Ancak kötü pilot ile vasat pilot arasında büyük fark vardır. Destek konumdaki görevlerde çalışanların yaratacağı zarar büyük olabilirken stratejik konumda çalışanların kazandıracağı fayda ve zarar da büyüktür. Bu makalede yetenekleri sadece üst düzey yönetici ve liderler olarak görmeyip hiyerarşinin herhangi bir yerinde de yer almaları firma için fark yaratabileceği vurgulanmaktadır. Yetenekli çalışanların hangi konumda olmaları gerektiği de işletmelerin stratejisine bağlıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder