5 Mayıs 2023 Cuma

Yetenek Avcılığı

 

            Yetenek savaşı kavramının insan kaynakları literatürüne girmesiyle beraber yükselen yetenekli çalışanların şirketleri ileri götüreceği tezini inceleyerek bunun doğru ve yanlış taraflarını ortaya koymaktır. Yetenekli kişilerin yetenek ölçütü olarak ilk işe alımda not ortalamasına bakılmasının çok doğru olmadığını söylemektedir. Çünkü akademik başarı daha çok bireysel çalışmanın ürünü iken iş hayatında takım çalışmasının başarı için daha önemli olduğunu belirtmektedir. Yetenek anlayışına üç temel eleştiri getirmektedir. İlk olarak yeteneği sadece belli bir grup çalışanda aramanın verimsiz olduğunu söylemektedir. Bunun nedeni çok küçük miktar çalışana çok büyük yatırım yapmaktansa daha düşük seviye çalışanları geliştirmenin daha yararlı olduğunu iddia etmektedir. İkinci olarak yeteneğin okul puanı gibi kıstaslarla yanlış yerlerde aranmasını eleştirmekte son olarak da potansiyeli ölçmede ki sorunlar yüzünden yetenek potansiyelini belirlemenin çok zor olduğunu belirtmektedir.

 


            Yetenek havuzu oluşturmak havuza alınan ve alınmayan olarak çalışanları ayırmak demektir. Yapılan çalışmada havuzdakiler kendi geleceklerine daha olumlu bakarken havuz dışında kalanlar ise kendilerine daha adaletsiz davranıldığını ve yeterince desteklenmediklerini düşünüyorlar. Bunun sonucu olarak da havuza alınmayan çalışanlar beklentilerini daha düşük tutmaktadırlar. Ayrıca havuz dışında kalanlar yöneticilerinden yeterli desteği görmediklerini ifade etmişlerdir. Başka bir çalışmada çalışanlara olumlu geri bildirimin, kendilerine yüksek potansiyelli oldukları resmi olarak söylenenlere göre daha az şirkete bağlı olduğu görülmüştür. Bu tür havuzlar havuzun içindekilere performans göstermeleri için daha fazla stres yüklerken dışarıdakilere ise dışlanmışlık hissi yaşatıyor. Ayrıca ortalama bir çalışanı en üst seviyeye çıkarmanın firmaya katkısı, toksik bir çalışanı ortalamaya çıkarmanın katkısı yanında çok daha az kalmaktadır. Sadece çok üst düzey yetenekli kişilere odaklanmaktansa tüm çalışanlardan verim elde etmeye çalışmak ve verimsiz olanları daha verimli hale getirmek firmalar için daha karlı olacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder